söndag 23 juni 2013

Johannes


Johannes är Guds profet. Att vara profet innebär att vara sänd av Gud för att föra Guds talan i världen. Tala Guds ord in i världen. Guds profeter talar sanningen rakt in i vår värld. Att vara profet är att inte acceptera världen så som den ser ut med svält, krig, orättvisor, med ensamhet, segregation, våld och ogudaktighet. Vi kan inte acceptera det för att allt detta är tecken på att vi kommit bort från Gud. Det har Guds profeter alltid sagt, och så säger Johannes och det riktas till oss idag. Allt detta är tecken på att världen, mänskligheten, vi, har kommit bort från Gud. Efter syndafallet är det ofrånkomligt.

Johannes räds inte sanningen. Han för den fram i ljuset. Han är sänd av sanningen själv. Johannes och alla sanningssägare hjälper oss att ställa in fokus, rätta in kursen. Världen skall inte vara så här, och det finns en annan väg. Våra liv har vi fått för att göra gott, och vi måste börja med oss själva. Idag på Johannes döparens dag får vi återigen fråga oss: vad är det som jag låter prägla mitt liv? Vad låter jag ha kontrollen? Sanningen om mitt liv, är den verkligen sann, i Guds ljus?

Men vad skall jag då göra med allt det som jag ser i mitt liv som inser borde vara på ett annat sätt? Vad skall jag göra med den hopplösa uppgivenheten över världens tillstånd? När jag knappt kan se nyheterna för att klumpen i magen över världens hemskheter växer? När tyngden på mina axlar känns omöjlig att bära? ”Kom till mig alla ni som tyngs av bördor, jag skall skänka er vila”. Så säger Jesus till oss. Vi är Guds barn, och får likt barn överlämna det som är alldeles för stort och för svårt till vår förälder, Gud Fader.

I nattvardens bröd och vin där vi blir ett med Jesus och han med oss ligger den överlåtelse vi behöver. Brödet som vi bryter ger oss delaktighet med Kristi kropp – med hela världen och medvJesus själv. Där får vi ta emot honom som är sanningen. Han som är sanningen rustar oss med kraft ifrån höjden så att vi kan vara sanningens vittnen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar