fredag 17 maj 2013

Tankar inför helgen


Fadern skall ge oss en annan hjälpare, sanningens Ande. Den kan världen inte tåla, för som svar på världens lögner ger den endast sanning. Som en spegelreflektion kastas lögnen tillbaka, upplyst av sanning. 
Vad är det för lögner som världen talar? Är det inte bara att komma med världsfrånvänt och nästintill löjligt koketteri att säga så? Lever vi inte i världen, kanske? Jo, i allra högsta grad. Som kristna - som människor - lever vi självklart i världen. Men vi har fått ett bud att vi inte skall leva av världen. Vi skall alltså akta oss för att följa med strömmen, vi ska akta oss för - ja till och med helt avstå från - att låta oss påverkas av världen. 
Men, skall inte kyrkan förändras med sin tid, skall hon inte utvecklas? Måste hon inte anpassas till världen för att inte dö ut? Kyrkans uttryck förändras naturligtvis i varje tid. Evangeliet kläs i nya kläder, i världen. Men det är långt ifrån samma sak som att låta sig iklädas världen. När kyrkan förändras skall det vara för att evangeliet kräver en ny klädedräkt, evangeliet kräver det, Guds ord kräver det. Evangeliet skall vara vår spegelbild, inte världen. 

Sanningens Ande. Pingsten är här. Nu är allt fullbordat. Anden utgjuts över lärjungarna i Jerusalem, över Guds söner och döttrar, slavar och slavinnor. Andens tid är här, sanningens Ande som vi tillhör. 

"Livets Ande, du som danar Kristi kyrka på vår jord,
kraftens Ande, du som banar henne väg med Herrens ord,
nådens Ande, du som renar själar och i dem vill bo,
fridens Ande, du som enar Herrens trogna, giv oss tro." 

                      Sv. ps. 53:4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar