lördag 20 april 2013

Tankar inför helgen


”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.” Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.” (Joh. 14:1ff)

Fjärde söndagen i påsktiden talar om vägen till livet. En av de kanske vanligaste existentiella frågorna i vårt samhälle idag är: hur finner jag lycka i livet? Hur får jag ett gott liv? Jesus möter frågan genom att hänvisa till sig själv: jag är vägen, sanningen och livet. Vägen till livet, det verkliga livet, det liv som är värt att leva. Liv i överflöd. Ingenting om materiella ting. Ingenting om status. Ingenting om bostadskarriärer. Ingenting om vackra och lyckosamma vänner. Ingenting om välartade barn. Ingenting om välplanerade yrkesval. Ingenting om rätt fester eller rätt umgänge. Bara detta: jag är vägen, sanningen och livet. Och också: Känn ingen oro. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar