söndag 14 april 2013

Tankar inför helgen


Vi firar den gode herdens söndag. ”Mina får känner mig och de lyssnar till min röst” säger Jesus. För fårens överlevnad är det avgörande att de är präglade på herdens röst, att de känner igen just sin egen herdes röst bland alla andra röster. 
Det gäller oss också. Det är Jesus röst som vi skall lära oss att känna igen bland alla andra röster. Och det finns många, många röster i dag i vår värld som vill att vi skall lyssna på dem. Alla röster är inte bra. Även i kyrkan kan det vara så, att det kan vara svårt att höra Jesus egen röst bland alla röster som vill göra sig hörda. Det är Jesus röst som skall prägla fåren, oss, församlingen. Jesus talar till oss genom och med hjälp av andra människor och händelser, men det gäller att kunna skilja ut det som kommer från människan och det som kommer från Gud. ”Mina får känner mig och de lyssnar till min röst”. Det är Jesus röst vi skall lyssna efter. Inte prästens röst, inte kyrkorådets röst, inte diakonens röst, utan Jesus röst. Och hur känner man igen Jesus röst? Genom att lära känna Jesus, precis som han säger till oss. Genom att lära känna Jesus genom att läsa bibeln, fira mässa, be dagligen och leva i församlingen tillsammans med andra kristna. 
Jesus röst är förlåtelsens röst: dina synder är dig förlåtna. Jesus röst är välsignelsens röst: Herren välsigne dig och bevare dig. Jesus röst är utgivandets röst: för dig utgiven, för dig utgjutet. Jesus röst är kallandets röst: följ mig. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar