lördag 16 februari 2013

Tankar inför helgen


Prövningens stund är temat för den kommande kyrkoårsveckan, första söndagen i fastan. Prövningens stund. Rubrikerna i fastetiden är kärnfulla på ett sådant sätt att de väcker många tankar och frågor, och för oss in i fastetidens drama direkt. Vi förstår att det är allvar. 

Prövningen stund. Jesus prövades. Av vem? Av Gud? Av djävulen? Hade Jesus kunnat välja att inte gå kärlekens väg, via Dolorosa? Hade han kunnat välja att inte offras? Dagens evangelietext från Matteus 16:21-23 påminner om Jesu mänsklighet när han genom Petrus ord uppenbarligen blir frestad. Jesu gudomlighet visar sig i samma stund när han står emot frestelsen, prövningen. "Håll dig på din plats, Satan". Det kan tyckas vara en fråga av enbart intellektuell art, detta om Jesu prövningar och om han kunde valt att inte motstå dem. Men det är en fråga som handlar om Jesu sanna mänsklighet och sanna gudomlighet och ytterst om Guds kärlek. Guds kärlek sträcker sig längst ut i periferin och längst in i den glödande kärnan. Guds kärlek sträcker sig så långt att han utger sin enfödde Son till att offras. Människosonen kan inte gå någon annan väg för att allt skall uppenbaras, men på samma gång är offret helt frivilligt. 

Nära Jesus kan ingen ondska komma utan att förgöras. Men för att det bli uppenbarat och komma oss till del måste synden och ondskan komma så nära att det till synes blir ett. Han som vart gjord till synd skall frälsa från världens synd. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar