fredag 8 februari 2013

Tankar inför helgenPå söndag firar vi fastlagssöndagen. Vi närmar oss påskfastan, den stora fastan. 

Nu börjar Jesus vandring mot den stora ensamheten. Han har bestämt sig, han skall gå till Jerusalem. Allt skall uppenbaras, det skall ske som det varit bestämt. Jesus går till Jerusalem och nu gör han ingen hemlighet av vem han är, han är vetekornet som läggs i jorden för att ge liv åt andra. Han är den som ger sitt liv för sina vänner. Han är Guds Messias, den ende förmedlaren mellan Gud och människor. 

Temat för fastlagssöndagen är kärlekens väg. Det låter skönt, vackert. Det är kanske så lärjungarna känner också. Jerusalem till påsk! Härligt! Någon anar oråd. Kärlekens väg skall bli via dolorosa, smärtornas väg, lidandets väg. Jesus går mot ensamheten, mot utsattheten, mot hånen. Men ännu är vi inte där. Bara Gud känner vägen, känner människornas hjärtan. 

"Gud vår frälsare vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla." (1 tim. 2:4-6)
  

2 kommentarer: