fredag 30 november 2012

Tankar inför helgen


Julfastan inleds på söndag, då vi firar första söndagen i Advent. Adventstiden är fastetid, förberedelsetid. Det är en tid då vi får göra plats för Jesus. 

Matteus påminner oss om Guds löfte genom profeten Sakarja - "Se din konung kommer till dig". 

Jesus är konungen som kommer till oss. Konungen som träder fram i ögonhöjd. 
Det blir detta advents meditation. 

1 kommentar:

  1. Fasta är rening och Jesus kommer till smutsiga. Fastans rening gör inte rent utan rensar så mycket av ytskiktet att det syns bättre hur djupt smutsen sitter, därför kan bara Guds Helige Ande städa, på djupet. När Guds Helige Ande städar tas ifrån den fastande allt hon tröstätit av Guds gåvor, för att hon skall lita till gåvogivaren själv vars löften inte sviks så som vi själva sviker våra nyårslöften, när kyrkoåret väl går fram för att kungöra att det som har ägt rum sker igen. Idag knyts koradöden till advent, de två begynnelserna sammanfaller. Människan faller samman där de möts. Det är fastans målsättning: tillINTETgörelse, totalberoende, oförmögen och helt utlämnad till Den Helige Andes verk. / Magnus Olsson

    SvaraRadera