fredag 23 november 2012

Tankar inför helgen


Den sista söndagen i kyrkoåret handlar om Kristi återkomst och Guds dom över världen, över det som varit. 
Guds dom handlar om att Gud en dag kommer att göra livet synligt för mig. Jag kommer att få se på mitt liv, allt vad det blev, och jag kommer att få stå till svars för det. Det är det Jesus talar om i evangelietexten. I vår tid är detta hårda ord, för vi vill gärna tro att vi är oss själva nog, att vi inte påverkar någon annan eller låter oss påverkas. Det är inte sant. Vi lever i den här skapelsen tillsammans, och allt vi gör påverkar andra människors liv. Det hör till våra livsvillkor. Domsöndagen finns till för att vi skall bli påminda om det, och för att vi skall få chansen att börja om på nytt.

När Kristus kommer åter skall världen födas på nytt, vi skall födas på nytt, vi skall alla få nytt liv genom Kristus. Det är ett annat liv som inte bestäms av denna världens premisser. Det gamla livet, det som hör denna världen till, med död, katastrofer och lidande, det får vi dö bort ifrån och födas till ett helt nytt liv i Kristus. Det är också det som dopet handlar om. I dopet föds vi till ett nytt liv i Kristus, vi tar på oss en ny dräkt, som visar att vi tillhör honom, att vi är en del av Guds familj.

Allt vad vi gör mot andra, gör vi mot Gud själv, mot Jesus själv. Det är det han talar om i evangelietexten; ”jag var hungrig och ni gav mig att äta…”. Det är så viktigt! Allt vad vi gör mot varandra, allt vi säger och tänker om varandra riktas mot Jesus själv. 
Det sätter våra liv i ett nytt perspektiv. Vi kan känna att vi dignar under tyngden. Men det är också Jesus som dömer på domens dag, när han kommer tillbaka. Och där kan vi finna tröst. För Jesus vet vad det är att vara människa, han vet hur vi har det. Han vet hur svårt det är. Han säger också till oss att vi får komma med allt till honom, vi får leva så nära honom att vi låter honom veta allt om oss. 
Jesus är inte långsint. När vi har burit fram det som finns inom oss för honom, bekänt och sagt att detta vill jag bli av med, då lyfter han det av oss och han nämner det aldrig igen. För honom är det borta. Tänk på rövaren på korset! Han som endast bad om en tanke. ”Tänk på mig när du kommer med ditt rike”. Jesus svar till rövaren var ”redan idag skall du vara med mig i paradiset”.

En dag skall Gud bli allt, överallt. Vi skall inte se något annat än Gud, och inte som nu i en dunkel spegelbild utan ansikte mot ansikte. Det är en glädjens dag.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar