fredag 16 november 2012

Tankar inför helgen


Gud har inte lämnat historien och sin skapelse åt sitt öde. Gud griper in i den, och på ett särskilt sätt har han lovat att en dag gripa in och göra allting nytt. Det är det som vi får fokusera på så här vid kyrkoårets slut. Söndagen före Domsöndagen har som tema "vaksamhet och väntan" och det är en livshållning som vi får öva oss i den här tiden.

Gud har inte lämnat oss åt oss själva. Gud har makten att bryta in i historien och gör det också. Varje gång vi firar mässa är Kristus verkligt närvarande, när vi ber i hans namn är han verkligen mitt ibland oss. Skapelsens Herre har aldrig lämnat sin skapelse, han är ständigt närvarande och han griper in - men inte på ett sätt som vi förfogar över.

Vaksamhet och väntan. Det är en livshållning att öva sig i. En långsam livshållning. Det är en livshållning som så smått växer in i att våga säga: kom, Herre Jesus snart! Det är en livshållning som räknar med att Gud griper in, att han har makten att gripa in i historien och i mitt eget liv. Vaksamhet och väntan. Inte rädd, men beredd.

Vaksamhet och väntan - att leva med blicken riktad mot evigheten och händerna sträckta mot medmänniskan.2 kommentarer: