fredag 2 november 2012

Tankar inför helgen
Tillsammans med alla heliga och alla de helgon som levt och dött i tron på vår Frälsare, får vi denna dubbelhelg samlas kring Guds löfte och kyrkans hopp: att så som Kristus uppstod skall också vi uppstå.

Om vi lever långt från döden och döendet i vår vardag kan denna helg hjälpa oss att närma oss denna del av livet. Om vi lever i sorg eller på annat sätt nära döden får vi låta bibelordet påminna oss om att Gud en dag skall torka alla tårar från våra kinder. För alla som fruktar både döden och döendet påminner kyrkan om att Jesus varit där före oss, både i fruktan och i dödsriket. Därför säger också Jesus: var inte rädd.

Din frid skall aldrig vika, din godhet skall bestå.
När stormen slår emot oss hos dig finns kraft att få.
I ensamhetens timmar, i sorgens mörka stund
förblir du hos oss, Herre, var lång och svår sekund.

Var ännu vid vår sida, när stormen stillnar av.
Följ med oss när vi vandrar till våra käras grav.
Giv att vi aldrig mister den glädje de oss skänkt
men bär i tacksamt minne allt gott de gjort och tänkt.

När vi har gått ur tiden vårt namn, vårt verk blir glömt,
men Herre, i ditt hjärta är det för evigt gömt.
Det liv som här försvinner tar du i gott förvar.
Vår själ kan tryggt vi lämna åt dig, vår Gud och Far.

                                     Sv. ps. 173

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar