fredag 28 september 2012

Tankar inför helgen


På söndag firar vi den Helige Mikaels dag. Ärkeängeln Mikaels dag är som bekant egentligen den 29 september, men i vår tradition firar vi den nästkommande söndagen.
Mikael är en av ärkeänglarna, och följdaktligen är temat för söndagen "änglarna".

Vad är en ängel? Vad har änglarna för uppgift? Är det relevant att tala om änglar idag? Det är frågor som reser sig vid läsandet av bibeltexterna för söndagen.
Samtliga böcker i bibeln med endast ett fåtal undantag (Rut, Ester, Johannesbreven och Jakobsbrevet) omtalar änglar. Klarast är skildringen av dem i nya testamentet.
Genom bibeltexterna får vi reda på att änglarna är tjänande varelser. De omger Guds tron, är hans ambassadörer. I himlen utför de sin gudstjänst i Guds omedelbara närhet, i hans åsyn. De går med sändebud, och de kämpar för Gud. I stora och viktiga ögonblick i frälsningshistorien är de med. En ängel förutsäger Johannes döparens födelse (Luk. 1:11), likaså får Maria besök av ärkeängeln Gabriel (Luk. 1:28ff). En herrens ängel förkunnar budskapet om Jesu födelse för herdarna på ängen och den himmelska härskaran sjunger Guds lov i natten (Luk. 2:9). Under Jesu jordeliv uppenbarar änglar sig ofta i samband med hans person och verksamhet, vid Jesu frestelse i öknen, Getsemanekampen (Luk. 22:43) och uppståndelsen.

Änglarnas roll är alltså att vara sändebud, att sjunga lovsång, att visa på Gud. Men änglarna beskrivs också som kämpar, och det är temat för Uppenbarelseboken, bibelns sista bok. Boken talar om den yttersta tiden. Här beskrivs ändens tid, slutet på den här tidsåldern, då människosonen skall komma på himmelens skyar. Änglarna är i allra högsta grad inblandade där med, som sändebud och som Guds kämpar. 


Även idag sänder Gud änglar till oss. Som hjälp, som vägledare, som stöd. Ibland uppenbarade och förklarade, ibland förtäckta. Framförallt sänds de till oss för att vara våra lovsångsledare, och uppmana oss att sjunga med dem: "Helig, helig, helig är Herren Sebaot", den största lovsången av dem alla och som vi också får sjunga tillsammans i Guds rike. 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar