fredag 24 augusti 2012

Tankar inför helgen

 


Friheten i Kristus handlar det om på söndag. Vad är det för en frihet? Vad innebär det? Betyder det att vi inte behöver rätta oss efter världens lagar och regler? Ja och nej. Vi skall leva i världen, men inte av världen. Vi skall rätta oss efter samhällets lagar och regler, men vi skall också leva med blicken lyft och se till att det finns något som är större. Det finns ett bud som är högre. ”Du skall älska Herren din Gud, och din nästa som dig själv”.
Det handlar om frihet från lagen, men inte en frihet som är liktydigt med inga regler, utan en inre frihet. En inre frihet som innebär att vi kan säga; ja, lagen är god, men i det här fallet finns det ett värde som är högre, det finns sådant som är viktigare, Gud kräver något annat av oss.

Men återigen; vad är det för en frihet som det handlar om? Vad är det jag skall bli befriad ifrån? Vad är det för inre frihet jag skall uppleva?

Sanningen skall göra er fria, säger Jesus. Han som själv är sanningen säger detta till oss. Kristus är den som skall göra oss fria, i tron på honom och som efterföljare till honom skall vi finna en ny frihet. Det är en frihet som handlar om tillhörighet. Vi tillhör Jesus Kristus. Vi tillhör Gud som har gett oss livet och håller hela världen i sin hand. Vi tillhör honom som har makten att befria oss, när vi sätter vår lit till honom. Vi tillhör honom som i allt har gett ut sig själv för oss, för att vi skall kunna leva, för att vi skall kunna helas.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar