fredag 10 augusti 2012

Tankar inför helgenVi får ett par bilder av kyrkan i söndagens bibeltexter. Paulus talar om kyrkan som en kropp, och Jesus själv ger bilden av ett träd. Bilderna talar om vad församlingen är och om församlingens relation till källan, Jesus Kristus.
Med en och samma Ande har vi döpts till en och samma kropp, och vi har alla fått samma Ande att dricka. Jesus ser på oss som delar av hans egen kropp, som grenar på honom som är livsträdet. Vi hör ihop med varandra och vi alla hör ihop med Kristus.

Det är talande att Nya testamentets viktigaste bilder av församlingen är levande bilder, organiska. Kroppen som ständigt är i rörelse, tänker, känner, andas. Trädet som vajar i vinden men som står djupt rotad i myllan. Församlingen är på samma sätt organisk, levande.

En god församling är en församling där vi vågar och kan växa. En god församling värdesätter alla gåvor. En god församling lyfter varandra istället för att begränsa. Det är inte vår uppgift att binda och begränsa, utan lyfta och bära. Detta är för kroppens bästa! Lider en kroppsdel lider hela kroppen. Beskär man fruktträdet för hårt kommer det inte att bli någon frukt.

Tro inte att du inte kan tillföra något! Tro inte att någon annan inte kan tillföra något till dig och ditt liv, till församlingen! Vi är grenar på Kristusträdet! Vi är ögon, händer, fötter i Kristuskroppen!
Gud har gett oss gåvor som skall komma församlingen till del. Någon kan lyssna, andra kan tala. Någon kan leda, andra kan tjäna. Någon vågar gå först, någon vågar gå sist.
Har du fått hjälp i din församling att finna din gåva?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar