måndag 6 augusti 2012

ModFylldes ikväll av ett stort mod.

Är sedan i våras involverad i startandet av en ny tidskrift: Tidskriften Evangelium. Det är en nättidskrift för svenskkyrklig idé, kultur och kritik. Det är en tidskrift som vill gå på djupet, föra samtal och analysera det som sker i Svenska kyrkan, samt belysa den teologiska och andliga bredden i Svenska kyrkan.
Det finns ingen motsvarighet i den svenskkyrkliga kontexten, och Tidskriften Evangelium kommer därmed att fylla ett stort tomrum. Tyngdpunkten kommer ligga på text, men eftersom det är en nättidskrift finns näst intill oanade möjligheter; såsom bild, ljud, film och läsarrespons. Tidskriften Evangelium ges ut av en ideell förening, och uppstarten har skett helt på ideell basis. Det kräver mod.

Inte vet vi hur det kommer att gå, vi vet bara att vi är ett antal personer med olika koppling till Svenska kyrkan som på ett märkligt sätt förts samman, och som alla hyser en vilja att vara med och ta ansvar för Svenska kyrkans framtid.

Tidskriften Evangeliums första nummer kommer ut i höst. Anmäl dig/din församling/arbetsplats som prenumerant redan nu så är ni med och stöttar utvecklingen och uppbyggnaden! Läs mer på utvecklingsbloggen:  http://tidskriftenevangelium.se/

I rörelse

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.


                                Karin BoyeInga kommentarer:

Skicka en kommentar