lördag 28 juli 2012

Tankar inför helgen

"Andlig klarsyn" är rubriken för kommande kyrkoårsvecka, åttonde söndagen efter Trefaldighet.

Det mesta i livet handlar på ett eller annat sätt om urskiljning. Vem skall jag lyssna på? Vem kan jag lita på? Vad skall jag våga satsa på? Kan jag ens lita på mig själv och mitt eget inre?

Trefaldighetstiden har som övergripande tema andlig mognad och växt. Mognad är att växa i klarsyn, står det i Hebréerbrevet. Mognad är att växa i klarsyn, att bli bättre på att skilja på gott och ont, mellan det som är bra för mig och min nästa och det som inte är det.

Johannes sänder en hälsning i söndagens episteltext (1 Joh. 4:1-6) och påminner oss kristenlivets uppgift: att skilja mellan det som är gott och det som är ont, sanningens ande och villfarelsens. Det bibelordet vill säga oss är att det går att skilja ut det som är rätt. Det går att följa det som kommer från Gud. Det är en stor uppgift, inte avsedd för några speciella utan för alla Guds barn. Alla har vi fått rätten att pröva och se, vi behöver inte gå genom någon annan. Vi skall hålla oss till Gud, det är att vara kristen.
Jesus inskärper också uppgiften och avslöjar all "munkristendom": "inte alla som säger Herre, Herre, till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske Faders vilja" (Matt. 7:15-21). En yttre, ytlig, pålagd fromhet räcker inte. Den kommer avslöjas.

Allvarliga ord att ta till sig en högsommarsöndag. Men livet är ju allvarligt. Därför får vi bära med oss några frågor till oss själva: Finns det något i mitt liv som jag behöver välja bort, något som inte för mig närmare Gud? Är min tro en ytlig fromhet eller är den grundlagd i hjärtat? Finns det tillfällen då jag försöker "glänsa" med min tro?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar