fredag 13 juli 2012

Tankar inför helgenInför helgen läser jag och delar med mig stycken ur en predikan av Peter Lorenz Sellergren (1768-1843), "Den falska egna rättfärdigheten, pred. på sjätte söndagen efter trefaldighet 1826, Matt 5:20-26".

"Vår Frälsare lärer oss i 1:sta v. av vårt evangelium, hurudan den falska egna rättfärdigheten är: Jag säger eder, att om ej eder rättfärdighet övergår de skriftlärdas och de fariséers, så skolen I icke komma in i himmelriket. Här se vi, att ingen kommer in i himmelen med en fariseisk rättfärdighet. Egen rättfärdighet kan icke hjälpa någon människa i dödsstunden och inför Guds domstol, utan det fordras ovillkorligen och är alldeles nödvändigt för att komma in i himmelriket att hava Guds rättfärdighet genom tron på Kristus.
(...)
De skriftlärda hade stor kunskap i den heliga Skrift samt kunde utlägga den för folket, men deras kunskap var död i deras egna hjärtan, emedan de i den heliga Skrift icke sökte annat än en stor bokstavlig lärdom. Sådana skriftlärda hava vi många ännu idag, vilka äga mycken kunskap i Guds ord och därför kunna tala mycket om andliga ting, men dessa sätta ock all sin rättfärdighet uti denna stora kunskap, fastän den alldeles icke rätt fått upplysa deras förstånd eller röra deras vilja.
(...)
Herren Jesus har genom sin görande och lidande lydnad förvärvat oss en rättfärdighet som gäller inför Gud. Av denna bliva vi delaktiga, om vi uppriktigt med redlig ånger och i en levande tro erkänna vårt hjärtas fördärv, nedlägga vårt elände och alla våra synder vid Jesu fötter, hjärtligen bedja om förlåtelse och anropa hans namn, att han ville fönya vårt hjärta genom sin Ande." 

Klart och tydligt.  


6 kommentarer:

 1. Mycket klart och mycket tydligt. Gör att den s k "Identitetsdebatten" blir ännu mer obegriplig för åtminstone mig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eller hur! Här finns identiteten. Med en liten grammatisk uppdatering hade jag kunnat predika så här på söndag.

   Radera
 2. Ja, jättebra. Tack för att du delade!

  SvaraRadera
 3. Det är verkligen i ordets bästa betydelser uppbyggligt att läsa en så märgfull, tydlig och Kristus-centrerad betraktelse. Om du håller en sådan predikan behöver du sannerligen inte skämmas. Det är det vi kristna behöver - och måste! - höra. Också jag tackar för att du delade.

  SvaraRadera