söndag 3 juni 2012

Heliga treenighetCREDO

Jag tror på Dej himmelske fader
jag tror på Din människoson
jag tror på Din heliga Ande
som livet kommer ifrån

Jag tror på Din hand och jag räcker Dej min
så som ängsliga barn har för vana
jag tror på Din röst och jag lyssnar längst in
ty Din ömhet för mej kan jag ana.
Jag tror på Din blick som förstående ser
så jag aldrig behöver förklara
jag tror på Ditt hjärta i allting som sker
fast jag ofta med otack kan svara

Jag tror på Din älskande, hjälpande son
Han som ger och som ger utan like
jag tror på den källan Han hämtar ifrån
alla dessa bevis på Ditt rike.
Jag tror på den kärlek jag får av Din son
för att ge till min nästa i världen,
jag tror på den då jag skall bort härifrån
så jag är inte rädd för den färden

Jag tror på Din heliga Ande i allt
men vad fattar små människors hjärnor?
Jag tror på Ditt ord som har tagit gestalt
i mej själv och i himmelens stjärnor.
Jag tror på din helige Ande, jag tror,
för hur kan jag väl undgå att märka
att både i gränslösa rymder Du bor
och i sommarens blåklint och lärka

                                         Atle Burman
                            

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar