söndag 10 juni 2012

AftonbönNu sjunker bullret och stressen släpper.
Din änglavakt våra mödor bär.
O Gud, välsigna med nattens vila det folk vars mening du ensam är!

Låt rätten blomma där orätt råder!
Gör fången fri och bryt våldet ned!
När natten faller, låt kyrkan vaka och mänskan hålla med mänskan fred.

                                        Psalm 192
2 kommentarer: