onsdag 30 maj 2012

Teologi på undantag

Igår publicerades en översikt och genomgång av Seglora smedja, gjord av Gabriel Fjellander, Carolina Johansson och Sofia Lilly Jönsson. Läs den här. Många välkomnar denna genomgång av tankesmedjan signerad Helle Klein och Eva Lindqvist-Hotz. Smedjan har varit inblandad i ett flertal hätska kyrkliga debatter den senaste tiden. Jag har skrivit om det tidigare här.

Jag kan inte sluta fråga mig: varför skall tre privatpersoner behöva göra denna granskning? Varför har det inte gjorts av exempelvis Kyrkans tidning? Varför är det inte några revisorer någonstans (förlåt min eventuella okunnighet om revisorers uppgift) som reagerat? Det får vi väl knappast svar på, men fråga kan man ju göra.

Följ pengarna, brukar man ju säga. Följ pengarna. Det är intressant, inte minst när det gäller Seglora smedja, och det visar översikten.
Följ pengarna. Stiftskollekter och bidrag från församlingar och Sensus studieförbund till en fristående tankesmedja. Intressant. Följ pengarna. Läs och döm själv, men jag tycker att det är slående att inte större krav på transparens när det gäller Segloras verksamhet har yttrats från bidragsgivarna. Ytterligare ett stift har ju tillkommit förresten, Lunds stift har också valt att ge bidrag, om än inte kollekter.

Det som framförallt är slående är att bidrag ges till en tankesmedja som fullständigt saknar teologi. Jag läser ofta seglorasmedja.se, men än så länge har jag inte funnit någon teologi värd namnet. Mycket åsikter, men ingen teologi. Och det är ju teologi och tal om teologi som vår kyrka så desperat behöver!
För det som verkligen betyder någonting, och som vi måste ha ett öppet samtal om, är det som jag och så många andra med mig möter varje dag, i vardagens mylla och i våra egna liv. Vi möter frågor som: vad är livets mening? Finns det någon mening med just mitt liv? Vad vill Gud med mitt liv? Vad betyder det att Jesus dog på korset? Hur skall jag förhålla mig till bibelordet? Kan jag lita på mitt dop? Vad är kyrkan och vad har vi församlingen till? Hur skall jag leva som kristen? Vem är den helige Ande? Hur skall jag be?

Det är ju detta och mycket, mycket mer som teologin vill svara på. Låt oss inte sätta teologin på undantag längre. Låt oss lämna metadiskussionerna ("diskussionen om diskussionen") och tala om det som är verkligt viktigt, i det verkliga livet och för det tillkommande.

Ps. Därför är det spännande att följa denna utveckling: http://tidskriftenevangelium.se  ds.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar