onsdag 16 maj 2012

Tankar inför helgen

Himmelske Fader, du som upphöjt din Son, Jesus Kristus, sänd din heliga Ande och samla oss till ett folk som jublar över din frälsning. Du som lever och verkar i en gudom, från evighet till evighet, amen.

Jesus har fullgjort det han kom till jorden för att göra. Han har fullkomnat sin tjänst som Guds son. Nu lyfts han upp till himmelen för att där sitta på sin Faders högra sida. Där är han nu, där lever han nu. Hans uppgift är fullgjord. Han kom till jorden, tog en mänsklig gestalt, levde fullt ut som människa. Han talade om Gud, predikade om Guds rike, han visade genom sina ord och sina handlingar oss människor vem Gud är.
Genom de tecken och under han gjorde, visade han oss vem Gud är. Genom sin död och uppståndelse uppfyllde han skrifterna, han tog konsekvenserna av vår synd och skuld på sig och dog den förnedrande korsdöden, men han besegrade döden och mörkret och uppstod på den tredje dagen. Nu har han tagits upp till himmelen och har förhärligats. Hans uppgift på jorden är fullbordad, allt är fullkomnat. Jesus är Herre över allting. Så säger bibelordet och kyrkans tradition oss.
 
Vad innebär det att Jesus har fullgjort sin uppgift? Vad innebär det att han är Herre över allting? Vad innebär det för mitt liv? Vad innebär det för vår värld?
Å ena sidan säger vi - och vår tro säger oss - att döden är övervunnen, att mörkret är besegrat. Å andra sidan säger vår erfarenhet av världen oss att så tycks det inte vara. Snarare verkar mörkret på många håll tillta i styrka.
Varför upprättar inte Gud sitt kungarike?
Idag inträder en väntan i lärjungarnas liv. Det inträder en väntan i våra liv. Det är väntan på det som Gud har lovat. Väntan på Andens uppfyllelse. Våra liv får just nu präglas av väntan, och vara stilla i den väntan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar