fredag 4 maj 2012

Tankar inför helgen

Femte söndagen i påsktiden väntar oss, och rubriken är "att växa i tro". Jag fortsätter tankespåren från gårdagen (läs här) och funderar kring växande och mognande i tro.

Texterna i evangelieboken för denna årgång lägger fokus på Guds kärlek, särskilt då den gammaltestamentliga texten (Hosea 11:1-4) och episteltexten (1 Joh. 4:10-16). Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

Att växa i tro, handlar det om att förbli i Guds kärlek? Det låter fint, men jag undrar vad det betyder. Vad betyder det att Gud är kärlek? Vad betyder det att förbli i hans kärlek?

Det förutsätter för det första att jag har blivit varse Guds kärlek, att jag har någon form av erfarenhet av den kärlek som världen bär.
Vidare ger den erfarenheten att jag vill veta mer, uppleva mer, erfara mer. Jag söker alltmer efter den kärlek som är alltings ursprung och mål.

Vid min egen konfirmation fick jag ett bibelord från Johannes 15 i min bibel. "Såsom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek."
Det var ord som jag instinktivt redan som femtonåring tyckte om, och insåg innehöll mycket mer än vad jag först anade. Med åren har orden vuxit med tron, men ibland känner jag att de också är hotade.
Jag är nämligen innerligt rädd för att orden "Gud är kärlek" skall reduceras till att bli endast ett argument i en teologisk debatt, ett argument att svinga likt ett slagträ. Risken är överhängande att vi använder bibelord på det viset, när de tjänar våra egna syften, när vi vill tysta våra konkurrenter. "Gud är kärlek" är effektivt att använda som motargument mot det mesta eftersom den som uttalar orden alltid kommer framstå som den mest rättfärdiga. Jag tycker inte om när bibelordet förvanskas till att ära mig själv och inte Gud.  

"Gud är kärlek". Johannes måste mena något mer än att göra en allmän utsaga om Gud. För Johannes är ju detta själva centrum - Gud är kärlek. I detta ryms att Ordet blev kött, att Gud utgav sin enfödde Son. Allt det ligger i uttrycket "Gud är kärlek". Varken mer eller mindre, allt ryms i det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar