fredag 20 april 2012

Tankar inför helgen

Herren är min herde, mig skall intet fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro.
              
                                   Psaltaren 23 (1917 års övers.)

På söndag firar vi tredje söndagen i påsktiden, den gode herdens söndag. I kyrkoåret börjar nu undervisningen om uppståndelsens konsekvenser. Jesus uppmanar oss gång på gång att tro på honom. Tron på honom ger evigt liv. Jesus talar denna dag i evangeliet om sig själv som grinden till fårens hage, han säger att den som går in genom honom blir räddad (Joh. 10:1-10).

Bilden av herden och fåren är populär i nya testamentet, på inte mindre än 25 ställen används ordet "herde", eller ”poimen” som det heter på grekiska. Det finns de ställen där Jesus själv beskriver sig som herden, och det finns de ställen som handlar om församlingen och dess ledare.

”Mina får känner mig och de lyssnar till min röst”, säger Jesus. Lägg märke till att Jesus säger just detta, att fåren lyssnar till hans röst. För fårens överlevnad är det avgörande att de är präglade på herdens röst. Det är Jesus egen röst som skall prägla fåren, som skall prägla oss, församlingen. Inte prästens röst, inte någon annans röst, utan Jesus röst. Förlåtelsens röst, rösten som välsignar, rösten som säger ”för dig utgiven, för dig utgjutet”. Rösten som säger ”följ mig”.
Jesus säger till lärjungarna, de första församlingsledarna, i Johannes 21:a kapitel: ”var herdar för mina får”. Sedan urkyrkans tid har herden och fåren varit en bild för just församlingen och dess ledare. Att vara herde är ett stort uppdrag. Det är ett uppdrag att sätta andra främst. Det är en kallelse och ett uppdrag att leda församlingen till källor av levande vatten, att söka Guds väg. Det är en kallelse att tillsammans med de andra fåren lyssna efter den sanne herdens röst.
Ibland måste herden gå först - när det är snårigt, när det är okänd mark. Oftast går dock herden sist. Samlar, lockar. Kom! Häråt! Hon spanar ut över de öppna ängarna, njuter av heligheten tillsammans med fåren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar