söndag 25 mars 2012

Klockan är efter sex

Klockan har passerat sex denna Jungfru Marie bebådelsedag. Enligt seden inträder vi nu i passionstiden, vi följer med fastetidens eskalerande fram emot den heliga påsken.
Den som inte fastat under den tidigare delen av fastetiden kan nu gå in i en tid av avhållsamhet. Den som fastar sedan tidigare kan välja att fördjupa sin fasta ytterligare.

Guds kärlek till människan är verkligen passionerad - i ordets verkliga bemärkelse. Varje liten människa är helt och fullt älskad av Gud, och han älskar oss med en sådan styrka att han själv blir sårbar.

Jag lånar orden:

"O Herre, hur kunde du se till oss?
Du har bett för oss hos din Fader,
du har svettats blod av djup ångest,
du har givit dig i dina fienders händer för vår skull,
och korsets trä har du inte skytt.
Dig har min håg utvalt i dag, och mitt hjärta älskar dig,
att jag får vara delaktig av din seger.
Jag tror att jag får vara din och du är min hälsa.
Dig, Herre, älskar jag över allt,
över allting i himmelen och över allting på jorden:
och du är den som gör allting nytt åt mig.
Jag tror på dig, att du vill älska mig.
Svarta voro min andes kläder,
men jag vill avlägga mitt onda väsende
och fly mina gärningars gamla gestalter.
Dock, vad kan jag?
Du är den som förmår,
låt ditt blod i mina ådror,
att jag blir en ny människa,
sådan som jag förr aldrig varit."

                                        Carl Jonas Love Almqvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar