fredag 3 februari 2012

Tankar inför helgen

Temat för den kommande söndagen - Kyndelsmässodagen - är uppenbarelsens ljus. Fyrtio dagar har gått sedan vi firade Kristi födelses fest (25 dec-2 feb), och nu går Josef och Maria till templet som deras sed bjuder. Evangelisten Lukas berättar om hur den heliga familjen kommer till Jerusalems tempel med Jesusbarnet för att frambära ett tackoffer. Familjen är fattig och därför bär de fram de fattigas offer - två duvor - istället för ett lamm.

Tänk - han som själv var Guds lamm blev på jorden omhändertagen av människor som inte hade råd att betala ett lamm.

I templet möter de Symeon, en av "de stilla i landet", och Hanna, profetissan.
En dag kommer alltså Messias till templet, just så som Gud lovat. Guds löfte går i uppfyllelse denna dag. Guds utlovade kommer till templet, och ingen - eller nästan ingen - märkte det. Symeon och Hanna som väntade på det som Gud lovat känner igen barnet. De hör Guds löfte inom sig, det som de repeterat och memorerat från de heliga profeterna alltsedan barndomen.

Det är en vacker bild som målas upp framför min blick när jag läser evangelietexten. Ledd av Anden går Symeon till templet, och när han får se barnet liksom spritter det till i de gamla benen. Han springer fram och nästan rycker barnet ifrån Maria (eller bars Jesus i Josefs famn?). Föräldrarna blir naturligtvis först rädda, men minnet från änglar och herdar och vise gör att de snabbt förstår vad som håller på att hända.
Symeon sjunger sin lovsång, den lovsång som alltsedan dess blivit en av kristenhetens vanligaste aftonböner: "Nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk".

När Symeon hade sett barnet och tagit det till sitt hjärta kunde han dö lugn. Livet var inte meningslöst och inte heller döden. Ty hans ögon hade skådat frälsningen som Gud har berett åt alla folk.
Det är Kyndelsmässodagens evangelium. Den frälsning som Gud har berett åt alla folk är fullt möjlig att se, att röra, att ta till sitt hjärta. Livet är inte meningslöst, och inte heller döden. Guds uppenbarade ljus strålar över allt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar