måndag 13 februari 2012

Fasteövning

I kyrkoåret befinner vi oss i förfastan, vi närmar oss fastlagen och snart inträder den 40 dagar långa fastan inför kyrkans största helg: påsken.
Fastan ger oss möjligheten att i vardagen närma oss Gud och öva oss i det kristna livet på ett tydligare sätt än annars. Många avstår från viss mat, andra läser någon särskild andaktsbok, åter andra ger av sitt överflöd till dem som saknar det nödvändigaste.

Bön och fasta är en urgammal tradition, långt äldre än vår kyrka. Det är en väl beprövad tradition att under en viss tid ställa in skärpan, fokusera på något viktigt.
Men fastetiden får inte bli enbart prestation. Då har fastan förlorat sitt syfte.
Jag tror dock att det är viktigt att formulera en eller ett par övningar för fastetiden. Det är viktigt för min egen skull, inte för att andra skall berömma mig, utan för att jag själv skall kunna stämma av mitt liv. Övningarna kan hjälpa mig att se hur det står till med mina relationer; till Gud och till min nästa.

* Fäst uppmärksamheten på Jesus. Stå emot den som splittrar genom att stå emot det som splittrar.  
* Håll dig tätt, tätt intill kyrkan. I gudstjänsten, i bibelläsningen i gemenskapen med alla kristna.
* Omslut dina trossyskon i förböner och tro - särskilt för dem som själva har svårt att tro.

Snart går vi upp till Jerusalem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar