tisdag 10 januari 2012

En ledare ledd

Idag har det varit nomineringsval i Skara Stift - det är tid att finna ny biskop, ny ledare för stiftet. Vi; präster, diakoner och lika många utsedda elektorer har tillsammans nominerat, pläderat för och röstat fram ett antal potentiella biskopskandidater. Duktiga, erfarna, kloka personer allihop. Någon kommer bli biskop, och det är som det skall. Några tankar om ledarskap dröjer dock kvar i mitt sinne.

Ledare är den som andra vill följa. I kyrkans hägn vill vi också räkna med att ledaren själv är en följare. En Jesusföljare. Vi vill också räkna med att vår ledare är ledd, att vi alla är ledda - men att någon måste gå först. Eller sist, vilken bild man nu tycker passar bäst. (Herden eller härföraren?)
Vi talar också om andliga ledare. Vad är en andlig ledare? Ganska sällan den formellt utsedde ledaren - även om han/hon kan vara en symbol för det andliga ledarskapet.
Idag söker vi efter ny biskop till vårt kära stift, det äldsta. Det var hit, till samma jord som vi trampar, som de kristna missionärerna kom en gång för långt mer än tusen år sedan. De kom för att vi så innerligt väl behövde andliga ledare. Här var mörker, och vi behövde ljuset. Det hade lika gärna kunnat vara idag. "Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus". Vi behöver så innerligt det ljuset! "Jag är världens ljus, den som följer mig skall inte vandra i mörkret".
De kom, de steg fram och vi står i evig tacksamhetsskuld till dem.

Och nu, idag? Vem är kallad att träda fram? Vem är kallad att ta skäppan från ljuset för att låta det skina klart? Vem är kallad att gå före (eller efter...?) Vem skall Gud sända? Vem vill vara hans sändebud?
En ledare ledd. Tänk om det är vår biskop. Tänk om det är barnet som skall döpas på lördag. Tänk om det är konfirmandfaddern som försov sig. Tänk om det är kvinnan i bönegruppen som aldrig vågar be högt. Tänk om det är mannen på bussen. Tänk om det är du som läser det här.

En ledare ledd.
"Herre signe du och råde, och bevare du oss väl. Herre, ditt ansikt i nåde, lyse alltid för vår själ. Herre Gud, dig till oss vänd och din frid oss allom sänd. O Gud Fader, Son och Ande, dig ske pris i allo lande".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar