lördag 2 juni 2018

Första söndagen efter trefaldighet

I den kyrka där jag predikar denna söndag möts vi och firar dop tillsammans i församlingens mässa. Varje gång vi får vara med och fira dop kan vi ta det som en påminnelse till oss själva om vårt eget dop. Kanske döptes du som mycket liten, kanske som tonåring, kanske som vuxen. Kanske är du inte döpt, men då ska du veta att det är en möjlighet för hela livet. Gud som ger oss livet kallar oss till ett barnaskap, dopet är tecknet på det.

För i dopet föds vi på nytt, till ett nytt liv i Kristus. Vi föds in i gemenskapen med Gud. Vi får del av Kristi död och uppståndelse. Vi får verkligt del av det genom att det är Gud som handlar i dopet. Gud handlar i dopet och han har satt sitt löfte till det att det gäller.
Att leva i sitt dop är både en gåva och en kallelse. I dopet överlämnas vi till någon som är större, någon som avstår allt för att vinna min kärlek. Denne någon, alltings skapare och Herre, lovar nu att aldrig överge mig.

Så stort det är! Nikodemos som samtalar med Jesus i natten anar gåvan som ryms i dopet, men han är intelligent och vill disputera med Jesus. Inget fel i det, tron handlar inte bara om känsla utan även om intellekt. Dopet kallar oss till ett heligt liv, i betydelsen kristenliv i tät förening med Jesus Kristus, ja beroende av Jesus Kristus och hans död och uppståndelse. Vi föds på nytt. Och det är detta som Nikodemos frågar Jesus om.


Hur kan jag vara säker på att mitt dop gäller? Hur kan jag lita på att det som skedde för kanske tiotals år sedan gäller idag? Hur kan jag lita på att det som skedde då har betydelse för mitt liv just nu?
Det är Gud som verkar i dopet. Därför kan jag lita på det. Dopet finns inte till på grund av min tro, utan för att Gud valt att sätta sitt löfte till det. Det är inte jag själv eller min övertygelse som gör dopet giltigt. Det är inte min förmåga, min kraft, min tro som gör dopet giltigt, utan helig Ande.


Jag är med er alla dagar, till tidens slut. Så säger Jesus och han säger det till dig idag.
lördag 21 april 2018

Fjärde söndagen i påsktiden

Vägen till livet, vad betyder det? Den kristna trons svar är att vägen till livet, till sant mänskligt liv, går genom, i och med Kristus. Ett liv genom, i och med Kristus innebär för det första att vända om och ändra riktning i sitt liv och därigenom låta sig dö och uppstå med Honom. Det är att lämna sitt liv för att vinna sitt liv.

Ett liv genom, i och med Kristus handlar om att umgås med honom i bön och bibelläsning och lära känna honom mer och mer för varje dag. Ett liv genom, i och med Kristus bygger på att ta emot honom i mässans bröd och vin så ofta det är möjligt och försöka leva kristenliv i kärlek till vår nästa. Det är inte en väg som nödvändigtvis leder till materiell lycka, det är inte en väg som garanterar oss frihet från sorg och smärta, men det är en väg som ger frid i ditt eget liv och i världens liv, det är den väg som Jesus kallar oss till och som leder verkligt liv. 


Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem. Den vägen är den helga tron på Jesus Krist, Guds egen Son. 

lördag 7 april 2018

Fiskafänget

Av evangelierna förstår vi att uppståndelsen hade många vittnen. Flera gånger visar sig Jesus för lärjungarna och för många andra. Han äter med dem, talar med dem. Johannes berättar idag om ett sådant tillfälle, och han benämner det som den tredje gången Jesus visar sig. Petrus, Natanael, Tomas och Sebedaiossönerna har varit ute hela natten på sjön utan att få någon fisk. Så kommer Jesus till dem och säger att de ska kasta ut nätet på andra sidan istället. De gör som han säger, kanske mest för att visa god vilja, de har ju varit ute hela natten och dessutom har de ägnat större delen av sitt liv åt fiskaryrket. De borde ju veta. Men när de slängt i nätet på andra sidan händer det: det fylls av fisk och de kan knappt dra upp det i båten igen för tyngden.

Johannes har egentligen avslutat sin bok, i verserna som föregår detta kapitel möter vi evangelistens slutord. Men så verkar han ångra sig, och lägger till berättelsen om fiskafänget - den måste också berättas, ingenting får glömmas! 


Johannes var den som först kände igen Jesus där han stod på stranden i gryningen: "den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: Det är Herren!" (v.7). Johannes känner igen honom. Som så många gånger förr förstår Johannes att det ligger en djupare mening i allt vad Jesus sa och gjorde, han är den som ser bakom, bortom. Johannes är teologen, den som alltid ser mer än bara det som syns. 


Så är de tillbaka där allting började. De är tillbaka på stranden. Det var på den här stranden som Jesus kom gående, det var på den här stranden som de träffade honom för första gången. Kanske kändes det för dem nu som om det hade gått hundra år, eller så var det som bara en enda dag hade förflutit. Allt vad de hade varit med om sammanfattas nu. Det sammanfattas i gemenskapen kring elden som Jesus har tänt på stranden, i den grillade fisken och brödet som bryts och delas. 
Återigen ger sig Jesus till känna genom måltiden, i det brutna brödet. Tillsammans i gemenskapen bryts brödet och de förstår att det är han. Så är det här idag för oss också. Idag bryts brödet, vinet delas och vi kan känna igen honom. Här är han, här ger han sig till känna. Här kan vi lära känna honom.

söndag 1 april 2018

Livet vann, dess namn är Jesus!

På dig, min Gud, förtröstar jag när oron skymmer min morgondag, för jag vet du är trofast emot mig.

Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått!

Påsken är den kristna trons centrum. Den kristna kyrkan var, är och förblir gemenskapen av dem som tror och bekänner Jesu uppståndelse från de döda. Kyrkan är alltså en gemenskap: inte en byggnad, inte ett geografiskt område, inte en klubb för likasinnade. Det är en gemenskap av alla dem som tror på den uppståndne Kristus.

Idag berättar evangelisten Lukas om hur det gick till när Jesu tomma grav upptäcktes. Det var en grupp kvinnor som gick till graven på morgonen till solens dag, söndagen. Det var den första påskdagens morgon. De hade bestämt att gå tillsammans, de ville göra fint vid graven och göra iordning Jesu kropp, de hade inte hunnit göra det innan sabbaten gick in. Nu skulle allt göras ordentligt. Kanske hade de blommor med sig till graven så som vi brukar göra, de hade i alla fall väldoftande balsam och kryddor att göra iordning kroppen med. Det var Maria från Magdala, det var Johanna och det var Maria, Jakobs mor. Lukas berättar också att det var andra kvinnor med i deras grupp, och alla sprang de sedan för att berätta det fantastiska de hade fått se.

Och vad var det de hade fått se? De hade sett en tom grav. Jesus var inte där. Han hade blivit lagd i graven, men nu är han inte där. Först visste de inte vad de skulle tro, men så stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och tittar ner i marken, men änglarna – för det var vad de var – försvinner inte. Istället ger de kvinnorna kyrkans första uppdrag: Jesus har uppstått. Gå och berätta för alla andra!

Vad var det då de skulle berätta om? En tom grav? Det betyder så mycket mer än vad det först verkar! Att Jesus uppstod och lämnat graven tom, är det faktum som hela kristendomen och hela kyrkan hänger på. Kroppen fanns inte kvar! Jesus uppstod, blev levande igen.

Var då hans död inte verklig? Jo, Jesus dog verkligen. Han har varit i dödsriket för att besegra det och för att vi ska veta att inte ens där, i det tommaste mörka, är vi utan Jesus! Han som går med oss hela vägen har varit före oss även där. Det innebär att ingenstans är du eller någon annan ensam mer, inte ens i döden. Jesus besegrade döden, han krossade döden och lever igen. Så vänder Gud det onda till något gott. Endast Gud har den makten. 

Vi är kallade, precis som kvinnorna vid graven, till att vittna och bygga församling tillsammans. Går du till kyrkan för att fira Påskdagen idag? Gör det! Gå dit, samlas med kristna i ditt närområde, fira livets seger tillsammans med andra! Det är så kyrkan manifesteras, tar kropp. Kyrkan är inte en organisation, det är inte ett geografiskt område, det är inte en klubb för inbördes beundran. Kyrkan är ingenting annat än de människor som tror och bekänner att Jesus uppstod från det döda, som längtar efter mer Gud i sina liv. Just det som kvinnorna vid graven den första påskdagen sändes ut för att förkunna.

Vid kyrkans altare byggs kyrkan upp i bönen och lovsången, i mottagandet av Kristi kropp och blod. Här är han, livets Herre, han som segrat över döden och sprängt alla världens gränser. Här är han, och vi får del av honom i nattvardens sakrament.  

Kristus är uppstånden: ja, han är sannerligen uppstånden – Halleluja!

 

fredag 30 mars 2018

Korsets dag

"O salighet, o gåtfullhet, o Kristi törnekrona! Som mer än världens visdom vet, och varje synd kan sona!"

Vännen Jesus. Brodern Jesus. Jesus, vår vän. Jesus, vår bror. Om vissa saker kan man knappt tala, Långfredagens händelser är en av dem. Vad skulle vi kunna säga om korset, hur skulle orden kunna beskriva något sådant på ett rättvist sätt?

Av Jesu förtvivlansrop på korset lär vi att Gud håller för våra tvivel och vår förtvivlan. Gud håller till och med för våra anklagelser och bitterhet. Gud håller för vår rädsla och egoism, för vår undflyenhet och vårt svek. För det är ingen annans anklagelser, rädsla, undflyenhet, egoism och svek som får Jesus korsfäst. Allt det som vi vill sätta ”dom” framför i lidandesberättelsen ska vi istället sätta ”jag” framför. Det är ingen annans synd det handlar om, utan det är min. På korsets trä är världens ljus och kärlek uppspikat, och vi gjorde det. Jag gjorde det. Jag har del i världens bortvändhet från Gud. När jag vänder mitt ansikte bort från den som söker min blick, bort från den som behöver min hand. När jag låter mitt hjärta hårdna inför ondskans makter i himlarymderna, när människor går under, dör, och jag vänder mig bort och tänker – det gäller inte mig – då är det jag som korsfäster Kristus.

Nu får vi stanna här, inför korset. Stanna i tystnaden, i lidandet och döden. Inför korset, tillsammans med Kristus och tillsammans med alla människor som lider i vår värld idag.
Se korsets trä, på vilken världens frälsare är fästad! 


 "Nu all min synd du tagit har - av fröjd vill hjärtat gråta - jag är ditt barn, du är min Far - o, salighetens gåta!" 
torsdag 29 mars 2018

En annan sorts gemenskap


Vad är det som sker den där kvällen när Jesus och lärjungarna samlas till måltid i Jerusalem? De har gått till huvudstaden för att fira påsk, den plats där det sanna påskfirandet kan ske, där påskalammet ska slaktas. De har samlats i det på förhand utsedda rummet på andra våningen, bordet är dukat och vännerna samlade.

Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig.” Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er.

Den måltid som är så intimt förknippad med Guds folks identitet leder nu Jesus lärjungarna till en än djupare förståelse av, då han uppenbarar Guds plan för sitt folk. Det bröd som kom som manna från himlen till folket under vandringen i öknen tar gestalt i Honom som nu bryter det och delar ut åt alla. Det nya förbundet som sluts i kvällningen är enligt det löfte som Gud gett genom profeten Jeremia; ett förbund som skrivs i människors hjärtan och inte på tavlor av sten. Det är en ny gemenskap.

lördag 24 mars 2018

Vägen till korset

Dig vi lovsjunger, ärar, Jesus de fattigas konung.
Hosianna, vi nu sjunger som barnen en gång.
Du är väntad av alla, du är vår Herre och broder,
ingen varit och är älskad, välsignad som du.

Där du rider på gatan lägger man kläder, strör palmer.
Runtomkring dig hörs rop, stadens och gatornas sång.
Träden, stenarna sjunger, jorden och himlen dig prisar.
Änglarna sjunger med oss: du är vår glädje och frid.

Går mot lidandet, döden, går mot uppståndelsen, ljuset,
hem till Gud och hos Gud beder du alltid för oss.
Dig, vi lovsjunger, ärar, Jesus de fattigas konung.
Hosianna vi nu sjunger som barnen en gång.

(Sv. ps. 443)

Jag är så tacksam för kyrkoåret. Detta att få ta en vecka i taget under hela året och rikta in fokus i livet utifrån bibelläsningarna och söndagarnas teman. Och som nu, när Stilla veckan går in, få ta en dag i taget och gå med Jesus steg för steg på vägen mot korset.

Palmsöndagen börjar i jubelrop. Hosianna! Hosianna i höjden! Folket ropar, hyllar mannen som blivit ett namn och som nu rider in på gatorna i Jerusalem. Lärjungarna går nära sin mästare, ser de andras förtjusning. Tänker kanske: nu ska jag hålla mig nära honom, så att alla förstår att det är jag som är hans vän! Någon anar säkert faran. Att gå till Jerusalem nu, när så många samlas för påskhögtiden. Vänner men också fiender.

När Jesus går upp till Jerusalem vet han att det är via Dolorosa, smärtornas väg, som han beträder. Hosiannaropen ljuder ur folkets hjärtan, men snart ska de förbytas till rop och krav om korsfästelse. Korsfäst! Döda! Lemlästa! Förtär! Det är vi som står där vid gatorna och ropar. Det kunde lika gärna vara vi. Det kunde lika gärna vara jag. Lika lätt som vi tjusas av härligheten, dras vi med i den inåtgående, insnärjande spiralen - den som lyssnar på rädslan och bara ser till mitt eget. Den som ropar: Korsfäst! Det kunde lika gärna varit jag.

Du som gick före oss, längst in i ångesten,
hjälp oss att finna dig, Herre i mörkret.

Du som bar all vår skuld, in i förlåtelsen,
du är vårt hjärtas fred, Jesus för evigt.

Du som med livets bröd går genom tid och rum,
giv oss för varje dag, Kristus, det brödet.


Du som går före oss ut i en trasig värld,
sänd oss med fred och bröd, Herre, i världen
.
(Sv. ps. 74)